Jak vystavovat část III.

8. března 2007 v 18:46 | © Eva |  jak vystavovat
Nikde taktéž není je napsané, že pokud se pes nelíbil rozhodčímu, u kterého jsme byli, nebude se líbit jinému. Mnoho začínajících chovatelů pozná zklamání z první výstavy. Když se potom shodou okolností dostali k jinému rozhodčímu, byli mile překvapení udělením nejvyšších titulů. Nejprve musíme srovnat několik posudků od různých rozhodčích, abychom mohli zhodnotit našeho psa. Proto pokud je náš pes pěkný a ověřili jsme si to na svodu či bonitaci, neměli bychom to vzdávat a klidně se zúčastnit dalších výstav.

A co se psem, který na výstavě neprošel? Vzpomeňme si, proč jsme si našeho pejska obstarali. Chtěli jsme psího kamaráda a nechali se zlákat známým, který má taktéž psa, netušíc co nás na výstave čeká? Chtěli jsme ho pro výcvik a protože nemá vadu, která by mu v tom vadila, jsme vlastně spokojení. Pokud se nám pejsek povede, tak někdy jen z donucení chovatele ho uchovníme. A když ne, jistě se bez nás ten chov i výstavy obejdou, a že je to nákladný koníček, to nám potvrdí nejeden chovatel.
Pokud jsme však měli chovatelské a výstavní ambice a nyní jsme příliš zklamaní, udělali jsme zásadní chybu. Možná jsme si vybrali plemeno, na které jsou kladené přísnější nároky. Když chceme mír větší záruky, musíme si obstarat odrostlé štěně (které má např. už vyměněné zuby) anebo dospělého či dokonce už uchovněného šampióna. Za tuto jistotu však většinou zaplatíme podstatně vyšší částku, než jakou jsme dali za štěně. Většina z nás chce mít štěňátko odmalička - jsou víc roztomilé, lépe si zvykají atd. Musíme však počítat s tím, že štěně je živý tvor a v průběhu svého růstu se může vyvíjet různě, i když má určité předpoklady po svých rodičích.
Nyní řešíme, co s naším nepodařeným kamarádem. Určitě mu nebude vadit, když mu obstaráme nadějnějšího kamaráda a jemu najdeme jinou životní náplň, než je sbírání titulů na výstavách. Anebo svou výstavní kariéru odložíme a obstaráme si nástupce až náš první pes zestárne. Mezi tím můžeme pomáhat s výstavami jinému chovateli. Nejposlednějším řešením je najít mu nového, dobrého a méně náročného pána, který ho bude mít rád i s jeho nedostatky.
Práce rozhodčího
Rozhodčí - posuzovatel je pověřený nadřízenými orgány a má taktéž pro tuto funkci odpovídající zkoušky. Měl by to být dlouholetý aktivní chovatel psů s průkazem původu, aspoň pět roků. Jeho úlohou je posoudit předvedené psy, někdy i víc plemen. Mezi jeho další náplň patří i zorganizování průběhu posuzování ve výstavním kruhu.
Posuzováním se rozumí porovnávání skutečnosti, tedy vzhledu předvedeného psa s požadavky jeho standartu. To, jak rozdílně se liší vzhled psa od jeho standartu zhodnotí výsledná známka od rozhodčího, což v některých případech může být i sporné.

výborná - takto je ohodnocený pes, který se nejvíc přibližuje svým vzhledem standartu. Musí být typickým představitelem svého plemene ve výborné kondici. Může mít i drobné nedostatky, ale jeho přednosti musí převažovat. Jeho povaha má být vyrovnaná.
velmi dobrá - toto ocenění dostane pes, který má typické vlastnosti plemene, je v dobré kondici, ale má i drobné vady. Hrubé vady mu už rozhodčí neodpustí.
dobrá - tento jedinec má sice znaky svého plemene, ale i zjevné hrubší vady.
dostatečná - tento pes má znaky svého plemene, ale už jen vzdáleně se blíži ideálu.
• Jedinec s vadami, které jsou ve standartu uvedené jako vylučující anebo u něho byl provedený operativní zákrok k odstranění vrozené vady exteriéru, je vyloučený z posuzování.

Standart by měl rozhodčí znát nazpaměť. U méně často vystavovaných plemen by si ho měl před výstavou oživit. Aby se mu třeba nestalo, že kontroluje počet zubů u plemene, které to nemá v požadavcích standartu.

Každý rozhodčí má svůj systém v posuzování, ale většina se jich řídí už zaběhnutým postupem. Začíná celkovým vzhledem a dojmem. Potom postupně hodnotí jednotlivé části těla předvedeného psa. Od hlavy (typ skusu, počet zubů, postavení uší, barva oka…), přes trup (hloubka hrudníku, délka beder, nasazení a nesení ocasu…), až po končetiny. Některá plemena s upravovanou anebo dlouhou hustou srstí si může hmatem prověřit, jakou mají například sílu kostry anebo svalstvo. U psů samců zkontroluje úplnost varlat. Většinou na závěr zhodnotí pohyb předvedeného jedince v požadovaném směru. Hodnocení rozhodčího zaznamenává do výstavního posudku zapisovatel. Posudek s výstavním oceněním a případným zápisem do průkazu původu potom odevzdá vystavovateli. Rozhodčí takto posoudí veškeré psy a feny ve svých třídách. Na závěr vybere nejlepšího jedince plemene ze všech určených tříd. Toto se opakuje několikrát, protože zpravidla v jeden den posuzuje více plemen. Na závěr celé výstavy rozhodčí vyberou ze všech předvedených plemen nejkrásnějšího psa výstavy, nejlepší pár anebo nejlepší chovatelskou skupinu.

I když se to nezdá, je funkce rozhodčího psychicky i fyzicky náročná, musí přece spravedlivě posoudit několik desítek psů, celý den se bez odpočinku pohybovat v kruhu za každého počasí a navíc někdy i čelit nespokojným vystavovatelům.

Tituly na výstavách

Oblastní a krajské výstavy
Zde můžeme získat tyto tituly:
Vítěz třídy - pro jedince, kteří v třídě mladých, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů dostali známku výborný 1 (u plemena NO v třídě mladých to může byť i jedinec, který získal známku velmi dobrý 1 - to neplatí na MV)
Oblastní anebo krajský vítěz - pro nejkrásnějšího psa i fenu z vítězů tříd: mezitřídy, třídy otevřené, pracovní anebo vítězů
Nejkrásnější veterán - pes anebo fena z vítězů tříd veteránů.

Národní výstavy

Národní vítěz - pro nejkrásnějšího psa i fenu jednotlivých plemen z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní anebo vítězů (všichni s oceněním výborný 1 CAC). Na každé výstavě se tento titul neuděluje (uvedené v propozicích).
Vítěz výstavy - BIS -soutěží všichni vítězové skupin FCI.
Vítězskupiny - BIG - soutěží všichni vítězové plemen (BOB) odpovídající skupiny FCI.
Vítězplemene - BOB -vybírá z nejlepších mladých (CAJC) a z nejlepších dospělých jedinců (CAC, výborný 1 z třídy veteránů a z národních vítězů).
Nejkrásnější veterán - pes anebo fena z vítězů tříd veteránů.
CAJC - čekatel šampionátu mladých určené v třídě mladých, psovi a feně se známkou výborný 1.
CAC -čekatel šampionátu krásy určené psovi a feně se známkou výborný 1 v třídách: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů.
r.CAC - rezervace CAC pro psa i fenu z třídy, kde byl zadaný CAC, se známkou výborný 2 v třídách: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů.

Mezinárodní výstavy
Vítěz výstavy - BIS - soutěží všichni vítězové skupin FCI
Vítězskupiny - BIG - soutěží všichni vítězové plemen (BOB) odpovídající skupiny FCI.
Vítězplemene - BOB - vybírá z nejlepších mladých (CAJC) výborný 1 z třídy veteránů a psy i feny s CACIB.
Nejkrásnější veterán - pes anebo fena z vítězů tříd veteránů
CAJC - čekatel šampionátu mladých určené v třídě mladých, psovi a feně se známkou výborný 1.
CAC - čekatel šampionátu krásy určené psovi a feně se známkou výborný 1 v třídách: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů
r.CAC - rezervace CAC pro psa i fenu z třídy, kde byl zadaný CAC, se známkou výborný 2 v třídách: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů
CACIB - čekatel mezinárodního šampionátu krásy navržený rozhodčím nejkrásnějšímu psovi a feně v mezitřídě, otevřené, pracovní, šampiónů (všichni s oceněním výborný 1 a CAC).
r. CACIB - rezervace CACIB - ten je navržený nejkrásnějšímu psovi a feně se známkou výborný 2. Sem postupují výborný 2 r.CAC z třídy, kde byl navržen CACIB a výborný 1 CAC z ostatních tříd.

Klubové výstavy
Klubový vítěz - ten se určuje nejkrásnějšímu jedinci - psovi i feně z tříd:
mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů(všichni se známkou výborný 1 CAC).
Vítěz výstavy - BIS
Vítězplemene - BOB - vybírá z nejlepších mladých (CAJC) a z nejlepších dospělých jedinců (CAC, výborný 1 z třídy veteránů a z klubových vítězů).
Nejkrásnější veterán - pes anebo fena z vítězů tříd veteránů.
CAJC - čekatel šampionátu mladých určené v třídě mladých, psovi a feně se známkou výborný 1.
CAC - čekatel šampionátu krásy určené psovi a feně se známkou výborný 1 v třídách: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů
r.CAC - rezervace CAC pro psa i fenu z třídy, kde byl zadaný CAC, se známkou výborný 2
v třídách: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

Speciální výstava
Vítězspeciální výstavy - ten se určuje nejkrásnějšímu jedinci - psovi i feně z tříd:
mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů(všichni se známkou výborný 1 CAC).
Vítěz výstavy - BIS
Vítězplemene - BOB - vybírá z nejlepších mladých (CAJC) a z nejlepších dospělých jedinců (CAC, výborný 1 z třídy veteránů )
Nejkrásnější veterán - pes anebo fena z vítězů tříd veteránů.
CAJC - čekatel šampionátu mladých určené v třídě mladých, psovi a feně se známkou výborný 1.
CAC - čekatel šampionátu krásy určené psovi a feně se známkou výborný 1 v třídách: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů
r.CAC - rezervace CAC pro psa i fenu z třídy, kde byl zadaný CAC, se známkou výborný 2
v třídách: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

Světová a evropská výstava
Na těchto výstavách kromě běžných titulů je možné získat i titul
světový anebo evropský vítěz

Všechny tyto tituly získané na výstavách nejsou nárokové a rozhodčí je může zadat bez ohledu na počet předvedených psů. To znamená, že může zadat např. titul vítěz třídy i psovi, který je sám ve své třídě, ale kvalitou odpovídá ocenění.. Naopak, když je v třídě více psů, ale žádný nemá požadovanou kvalitu, rozhodčí nemusí zadat žádný z titulů, které uvádějí propozice výstavy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.