Jak vystavovat část I.

8. března 2007 v 18:42 | © Eva |  jak vystavovat

Výstavy

Výstavy psů mají dlouholetou tradici a stávají se běžnou součástí života. Tyto akce nejsou jen přehlídkou krásných psů, ale taky chovatelských výsledků, úspěchů i neúspěchů. Můžeme zde vidět, jakým směrem se chov psích plemen ubírá, které je více či méně populární či zrovna módní. Na výstavách se setkávají nejen vystavující, ale i jejich příznivci nebo zájemci o nového čtyřnohého přítele, kteří chtějí vidět určité plemeno přímo v reálu.
Rozhodčí posuzují nejprve jedince stejného plemene ( zvlášť fenky a psy), kteří jsou rozděleni do různých tříd. Poté se posuzují vítězové plemen a skupin mezi sebou v soutěži o nejkrásnějšího psa výstavy. Zároveň probíhají různé soutěže jako nejlepší chovatelská skupina, nejlepší pár psů, mladý vystavovatel či agility nebo tanec se psem. Úlohou vystavovatele je při posuzování v kruhu co nejlépe předvést svého psa v pohybu, výstavním postoji tak, aby vynikly jeho přednosti a jeho případné vady byly co nejméně viditelné. Psa lze naučit různým triků, které pak usnadní hodnocení psa a zakryjí i mnohé vady. Setkali jsme se na výstavách se psy , kteří neměli zrovna rovnou linii hřbetu či správně postavené nohy, ale i tomu lze při posouzení předejít správným postavením psa. Velmi záleží na chování psa v kruhu, ale rovněž i na přístupu rozhodčího. Pokud psa vystavujete vůbec poprvé, velmi záleží na jeho prvním dojmu při vstupu do kruhu. Jsou i takoví rozhodčí, kteří přistupují zřejmě ke každému plemeni jednotně a neberou v úvahu povahu plemene. Je rozdíl prohlížet zuby malému plemeni, považovaného za domácího mazlíčka a či psovi velkého plemene hlídacího typu. Na to si musíme dávat pozor při prohlídce chrupu. Psa lze naučit, aby ukazoval zuby , ale může se stát, že když k němu přistoupí rozhodčí a bude se mu chtít přehrabovat v hubě, psovi se to pranic nebude líbit ( nebo se mu taky nemusí líbit rozhodčí). Pokud si nejsme jisti, jak se pes zachová, je třeba upozornit rozhodčího, že tlamu psovi rozevřeme sami. Výstavní řád toto umožňuje, ale většina rozhodčích toto přání nerespektuje , takže se musíme podřídit a můžeme skončit tak, že psa ani nevystavíme. Pes značně znervózní a i klidný a slušně vychovaný pes v tom případě je pokládán za agresivního a je vyloučen z posuzování. Hrubé zacházení se psem je nepřípustné a vystavovatel může být za takové chování vykázán z kruhu bez posouzení.
Na výstavách se chováme kulturně a hlídáme si svého psa tak, aby neobtěžoval své okolí a jiné psy. Pak se nemůže stát, že náš velký pes se pustí do psa menšího a dojde k úrazu. Kromě organizátorů, vystavovatelů, rozhodčích a hlavně psů patří neoddělitelně k této události návštěvníci, kteří dotvářejí atmosféru výstavy a příjemné chování vystavovatelů a jejich přátel dokážou ocenit.

Před výstavou

Pár základních informací pro ty, kteří se rozhodnou jít poprvé na výstavu .

Termíny výstav

Ty si můžeme zjistit v odborných časopisech, které vycházejí na začátku roku. Najdeme tam celý kalendář výstav nižších i vyšších typů nebo na stránkách ČMKU, případně na většině webových stránek vybraného plemene. Některé termíny jsou připomínány v průběhu roku, ale pokud si chceme naplánovat výstavy během celého roku, měli bychom si zjistit termíny co nejdříve a je možno si nechat zasílat přihlášky z konkrétní výstavy přímo domů. U všech výstav existuje nějaký kontakt, na kterém je možno se doptat. Všechny výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI. Proto by měl být náš vystavovaný pes zapsaný v plemenné knize uznávané touto organizací. Důkladně si pro studujeme výstavní kalendář a vybrané výstavy si označíme. U těch, které se konají v nejbližším termínu, si napíšeme o přihlášku.
Přihlášku zasíláme do uvedeného termínu. Nemá smysl zaslat přihlášku , když se výstava koná za měsíc. Uzávěrky výstav jsou asi dva měsíce před výstavou.hlavně u větších výstav. Takové mají většinou dva termíny, ale u druhého musíme počítat s vyšším poplatkem. Při výběru výstav si musíme dát pozor, abychom vybrali tu správnou pro plemeno našeho psa. Některé výstavy jsou organizované pro určitá plemena- např. lovecký pes. Na pozvánkách bývá obvykle uvedeno např. "pro všechna plemena", "všechna plemena kromě loveckých", nebo jen "společenská plemena. Vždy je uveden termín výstavy i hlavně uzávěrek a platí datum odeslání na obálce.

Před vyplněním přihlášky

Pokud jsme úplnými začátečníky, začínáme raději na menším typu výstavy jako jsou oblastní a krajské. Nebývá tam tolik zvířat a lidí a taková výstava je přijatelnější jak pro pejska, tak začátečníka. Taky takovéto výstavy bývají cenově dostupnější a když se nám napoprvé nedaří, tak nás to tolik nemrzí. Dobře ale nemusíme dopadnou ani když si obstaráme pro vystavení pejska ostříleného vystavovatele. Pokud máte dobré kontakty se svým chovatele, určitě vám mile rád poradí nebo i pomůže při vystavování. Chovatel vám může psa i předvést, pokud si sami netroufáte. Taky si můžete najmout profesionálního vystavovatele- handlera. Ale to už se spíše týká těch , kteří se chtějí vrhnout do víru výstav a stihnout toho za rok co nejvíce. Samozřejmě, že takové služby nejsou zadarmo.
Pinčové mají tu výhodu, že si nemusejí upravovat střih ani si upravovat ofinku. Huňatý pes to má sice o něco těžší s úpravou, ale hladkosrstí mají zase tu nevýhodu, že žádnou úpravou neskryjí drobné exteriérové vady. Je ale samozřejmé, že vystavujeme pejska čistého a zdravého. Pokud vystavujeme psa, máme o starost méně , jak se trefit do termínu, aniž by nám hárala fenka. Můžeme si termín přibližně spočítat, ale i tak je to sázka do loterie. Hlavně u nepravidelně háravých fenek. Háravé fenky mají vstup na výstaviště zakázán- i ty přihlášené. Pokazí tak zbytečně vystavování pejsků, kteří se v kruhu soustředí na něco úplně jiného, než mají. Rovněž nevystavujeme fenky ve vyšším stupni gravidity nebo kojící.
Přihláška
Všechny pokyny a podmínky jsou uvedeny na přihlášce. Měli bychom vědět přesný název našeho plemene, všechny údaje k vyplnění najdeme v PP = průkaz původu. Píšeme čitelně tiskacími písmeny a především dáváme pozor při vyplňování jména psa a chovatelské stanice, kde rozlišujeme velká a malá písmena, aby údaje do katalogu byly uvedeny správně.
Důležité je správné zařazení do třídy podle věku vašeho psa v den konání výstavy. Pokud se váš pejsek narodil o den dříve, než bude vystavován, nebude do vybrané třídy přijat a zbytečně vyhodíte peníze za poplatek.
Nedělejte si naději, že na místě ve výstavní kanceláři někoho "ukecáte".
Třídy:
baby 4 -6 měsíců tato třída je v naší republice používána pouze na klubových nebo speciálních výstavách
dorost 6 - 9 měsíců
mladých 9 - 18 měsíců

mezitřída (dospívající) 15 - 24 měsíců- sem můžeme zařadit svého psa, pokud se nám zdá pro třídu otevřenou ještě málo vyspělý.

otevřená od 15 měsíců

pracovní
od 15 měsíců - jedinci s odpovídající zkouškou z výkonu

vítězů od 15 měsíců- jedinci s tituly národní nebo mezinárodní šampión krásy, případně národní nebo klubový vítěz.

šampióni od 15 měsíců - na mezinárodních výstavách - jedinci s titulem mezinárodní šampión a nebo šampión některé z členských zemí FCI.

veteráni
-senioři od 8 roků

čestná od 15 měsíců - jedinci s tituly např. národní nebo mezinárodní šampión či národní nebo klubový vítěz nebo šampión. V této třídě je možné představit psa bez nároku na tituly a pořadí.
Toto rozdělení se týká většiny plemen pokud je upraveno jinak, bývá vždy uvedeno na přihlášce. Přihlášku si po vyplnění řádně zkontrolujeme. Špatně čitelná nebo nesprávně vyplněná přihláška může být jedním z důvodů nepřijetí psa na výstavu. Pokud si s něčím nevíme rady, chovatel vašeho plemene vám jistě mile rád poradí pokud to bude v jeho silách. K přihlášce přikládáme potvrzení o zaplacení výstavního poplatku , (doma si uschováme kopii), fotokopii PP (stačí z čelní strany) a podle třídy zařazení případně kopii příslušných titulů nebo zkoušek. Poplatek za další psy stejného majitele bývají nižší. Rovněž bývá nižší poplatek v třídě dorostu a veteránů. Veteránové se mohou někde vystavovat zcela zdarma. Přihlášku posíláme doporučeně do termínu uzávěrky. Rozhoduje datum odeslání na obálce. Na většině výstav organizátor potvrzuje písemně přijetí a to nejméně týden před konáním výstavy. Tento doklad bývá zároveň vstupním listem pro jednu osobu. Pokud pejska doprovází více osob, je nutné zaplatit vstupné. Pokud jsme potvrzení neobdrželi, raději před výstavou kontaktujeme pořadatele výstavy, abychom předešli zbytečnému zklamání nebo nemilému překvapení, že je třeba výstava zrušená.
Po odeslání přihlášky překontrolujeme očkovací průkaz, zda je pejsek očkovaný proti vzteklině a jiným infekčním chorobám, které nesmí být mladší než jeden měsíc před termínem výstavy a přitom nesmí starší než jeden rok. Před výstavou si necháme od veterináře potvrdit, že je pes zdravý a nepochází z místa, kde je karanténa. Zápis může být starý nejvýše 3 dny.
Někteří pořadatelé toto potvrzení nevyžadují, pokud je pes řádně očkován a zápisy má v očkovacím průkaze nebo v pasu.Pokud tento požadavek není na vstupním listu uveden, je ale lépe se pořadatele ještě dotázat.

Příprava na výstavu

Pokud jsme se do této doby moc nevěnovali výstavnímu výcviku, nastává čas se pokus ještě všechno dohnat. Pohyb v kruhu, výstavní postoj, prohlídka chrupu, kontrola tetování a u psů kontrola varlat. Je nutné, aby se pes zvykl na prohmatání těla. Měli bychom trénovat v různém prostředí s cizími lidmi, hlavně se to týká bojácných nebo agresivnějších psů. Pokud se rozhodneme psa vystavovat na výstavním vodítku, musíme ho na ně zvykat. Vzpomenout si na to , že předvedení psa na takovém to vodítku je efektivnější nám může zkomplikovat celé předvedení a nepříznivě ovlivnit hodnocení. Pokud nemáme výstavní vodítko, můžeme psa předvádět na tenkém obojku a vodítku. Podle typu plemene psa případně upravíme, případně před výstavou okoupeme. U hladkosrstých plemen stačí pejska vykartáčovat, případně srst ošetřit kvalitním přípravkem. Nezapomeňme psovi vyčistit uši a ostříhat drápky.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.