Stanovisko CMKU

14. ledna 2007 v 10:21 | © Eva |  rok 2007
Určeno:
  • členským subjektům ČMKU - chovatelským klubům
  • všem pracovištím Plemenné knihy ČMKU

Praha, 09. srpna 2005
Věc: Stanovisko k problematice tetování psů.

Předsednictvo ČMKU projednalo na svém zasedání v Praze dne 04. 08. 2005 stanovisko ÚKOZ a Státní veterinární správy ČR k problematice tetování psů. Ze stanoviska citujeme:
"Označování zvířat, tedy i psů tetováním bez znecitlivění, se dle § 7 Zákona
č. 246/1999 Sb. na ochranu zvířat proti týrání nepovažuje za týrání, pokud je prováděno osobou odborně způsobilou dle § 59 veterinárního zákona. Osobou odborně způsobilou dle tohoto paragrafu je veterinární lékař, osoby, které absolvovaly vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, dále osoby, které získaly úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání ve veterinárním oboru, nebo osoby, které získaly odbornou způsobilost k výkonu některých odborných veterinárních činností specializovanou odbornou průpravou organizovanou SVS ČR.
V praxi je tetování prováděno veterinárními lékaři, veterinárními techniky, poradci chovu nebo chovateli.
Pokud chovatelé nebo poradci chovu tetující psy nezískali odborné vzdělání dle § 59 veterinárního zákona, provádějí tuto činnost v rozporu se zákonem."
P ČMKU přijalo následující usnesení a žádá všechny své subjekty, kterých se označování psů tetováním týká, o dodržování zákona.
Usnesení 27/03/05 P ČMKU upozorňuje své subjekty - chovatelské kluby na nutnost
dodržovat platnou legislativu.
Z pověření P ČMKU
Ing. A. Košťálová
vedoucí sekretariátu
zdroj :ČMKU
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.